EN

DE

O Firmie

Enteris Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma doradcza świadcząca usługi z zakresu księgowości, rachunkowości i prawa podatkowego. Czerpiąc z doświadczenia jej założycieli oferujemy optymalną obsługę księgową, prawną i podatkową prowadzonych przez Państwo przedsięwzięć i inwestycji.

Naszych klientów wspieramy na każdym etapie ich działalności, począwszy od wyboru formy przedsiębiorstwa, rejestracji w sądzie oraz urzędzie skarbowym, poprzez prowadzenie pełnej księgowości, a kończąc na sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Jesteśmy przekonani, że długofalowa i stabilna współpraca z biurem rachunkowym jest w stanie zapewnić bezpieczny rozwój Państwa firmy.

Prezes Zarządu

Mariusz Sikora

Pan Mariusz Sikora jest absolwentem finansów i bankowości oraz stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Począwszy od 2011 roku pracował w krajowych i międzynarodowych podmiotach jako analityk, specjalista ds. księgowo-podatkowych oraz główny księgowy. Dodatkowo od czerwca 2014 roku jest również członkiem rady nadzorczej jednej ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, kalkulacji kosztów produkcji oraz rachunkowości zarządczej.

Usługi księgowe

Profesjonalnie prowadzona księgowość przesądzić może o sukcesie rynkowym Państwa firmy. Dlatego tak istotne jest powierzenie jej profesjonalnej i rzetelnej obsługi. Specjalizujemy się w obsłudze księgowej zarówno jednosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych jak i kapitałowych. Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji płatności w Państwa imieniu, kontrolowanie należności przeterminowanych oraz monitorowanie wierzycieli.

Zakres usług:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR), karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • prowadzenie pełnej księgowości (zgodnie z Ustawą o rachunkowości);
 • tworzenie polityki rachunkowości, nadzór i doradztwo w zakresie systemu obiegu dokumentów w firmie;
 • tworzenie i nadzór nad polityką magazynową, kalkulacja kosztów produkcji, kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych;
 • implementacja i doradztwo w zakresie wdrażania systemów ERP;
 • reprezentowanie klientów przed organami administracji skarbowej.
 • Obsługiwane podmioty:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółki osobowe;
 • spółki kapitałowe;
 • stowarzyszenia, fundacje;
 • zorganizowane części przedsiębiorstwa; oddziały zagraniczne spółek.
 • Kadry i płace

  Doskonale rozumiemy, jak niezbędna dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest sprawna obsługa kadrowa i płacowa zatrudnionych w nim osób. Korzystając z usług naszej firmy, zyskujecie Państwo pewność, że kwestie pracownicze prowadzone będą w sposób rzetelny i profesjonalny.

  Obsługa płacowa:

 • sporządzanie miesięcznych list płac;
 • wyliczanie nadgodzin we wszystkich systemach czasu pracy;
 • wyliczanie stażu pracy, przysługujących urlopów, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop;
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło;
 • przygotowanie deklaracji do ZUS i PFRON.
 • Obsługa kadrowa:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich;
 • sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania;
 • implementacja systemów typu ECP.
 • Kontroling

  Usługi kontrolingowe stanowią dopełnienie wzorcowo i rzetelnie prowadzonej księgowości. Umożliwiają całościowe spojrzenie na sytuację finansową Państwa firmy i ułatwiają podejmowanie strategicznych dla niej decyzji. Oferowane przez nas usługi są "szyte na miarę", przez co w pełni odpowiadają specyfice prowadzonej przez Państwo aktywności gospodarczej.

  Zakres usług:

 • analiza kosztów produkcji;
 • sporządzanie miesięcznych raportów zarządczych;
 • przygotowywanie prognoz finansowych oraz business planów;
 • analiza rentowności sprzedaży;
 • budżetowanie, analiza wykonania budżetu;
 • przygotowywanie polityki rachunkowości oraz planu kont.
 • Kontakt

  Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w celu wyboru najbardziej odpowiadającej Państwa potrzebom oferty.

  Enteris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  +48 693 621 660

  biuro@enteris.pl

  ul. Królowej Jadwigi 43/3, 70-300 Szczecin